GERİLİM GİDERME
Parçalar, döküm ya da sıcak şekillendirme sonrası soğumada dengesiz sıcaklık akımı nedeniyle ya da işletmedeki mekanik zorlamalardan dolayı, genellikle iç gerilmeler (kalıcı gerilmeler) içerirler. Eğer bu iç gerilmeler, malzemenin elastiklik ve akma sınırlarını aşarsa, plastik şekil değiştirme meydana getirirler ve gerçek akma sınırını yükseltirler. Ayrıca bu iç gerilmeler daha da yüksek olur ve kopma gerilmesine ulaşır ya da aşarsa, plastik deformasyonla birlikte kırılma meydana getirirler.Gerilme giderme tavlaması işte bu şekilde oluşan gerilmelerin bertaraf edilmesi amacıyla uygulanır.

Gerilim giderme tavlamasının yapılış amaçları:

- İç gerilmeleri gidererek parçanın çarpılma veya çatlamasını önlemek
- Boyutsal kararlılık geliştirmek
- Kaynak veya soğuk işlem görmüş parçanın gerilmelerini azaltmak.

Gerilim giderme tavlamasında parçalar, 550-630°C arasındaki bölgeye yavaş erişecek şekilde ısıtılır ve burada yaklaşık olarak 4 saat süre ile tavlanır. Soğutma, parçanın bütün kısımları daima aynı sıcaklıkta kalacak şekilde yani çok yavaş yapılır. Gerilim giderme tavlaması; sıcak dövülmüş ve dökülmüş malzemelere talaş kaldırma işlemi uygulanmadan önce, dar tolerans aralıklı parçalara yüzey temizlemeden evvel ve kaynak yapılmış parçalara uygulanır
EROĞLU ISIL İŞLEM 41. Sok. No:17 Ostim / ANKARA Tel : (0.312) 354 40 00 Fax: (0.312) 354 56 01
e-mail: info@erogluisilislem.com
Barındırma & Tasarım : thgr